PROVINCIAAL BLADAanvraag Waterwet, Violierenweg 1 te Bleiswijk

Aanvraag voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid

OnderwerpOmgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat een aanvraag om vergunning is ontvangen voor het aanleggen van een open bodemenergiesysteem t.b.v. duurzame klimatisering in nieuwe kassen. De locatie betreft Violierenweg 1, 2665 MV te Bleiswijk (zaaknummer 01093454).Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Voor deze procedure geldt op grond van overgangsrecht nog het oude recht, in dit geval de Waterwet.InlichtingenVoor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.De aanvraag ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. De beschikking wordt later bekendgemaakt.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Bleiswijk. Bekijk alle Bekendmakingen Bleiswijk in Bleiswijk.

https://bleiswijkkrant.nl/bekendmakingen-bleiswijk/

Deel dit bericht:

Redactie Bleiswijkkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Bleiswijkkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Bleiswijk.

Gerelateerde berichten